Octrooi vertaling

Octrooi vertaling

Een octrooi in een exclusief recht verleend door een land aan de eigenaar van een uitvinding om de uitvinding te maken, gebruiken, produceren en op de markt te brengen, mits de uitvinding voldoet aan bepaalde voorwaarden die in de wet zijn vastgelegd. Uitsluiting van het recht houdt in dat niemand anders de uitvinding kan maken, gebruiken, produceren of op de markt brengen zonder toestemming van de octrooihouder.Dit recht is slechts gedurende een beperkte periode beschikbaar. Het gebruik of de exploitatie van een octrooi kan echter worden beïnvloed door andere wetten van het land dat het octrooi heeft verleend.

Een octrooihouder moet de uitvinding in een octrooidocument openbaren voor iedereen die het in praktijk wil brengen na het verstrijken van het octrooi of dit in overeenstemming met de toestemming van de octrooihouder zal uitoefenen tijdens de levensduur van het octrooi. Kort gezegd betekent dit dat alle rechten op het product aanwezig zijn. Dit onderwerp bevat veel specifieke termen, welke vertaald moeten worden door personen die ervaring hebben met juridische teksten en zich hebben verdiept op octrooien.

Deskundig Vertaler Personeel

Octrooivertaling heeft, in tegenstelling tot de gewone tekstvertaling, de plicht om de wetgeving te beheersen. Gezien bij deze vertaling van de tekst sprake is van de bescherming van financiële, burgerlijke en intellectuele eigendomsrechten op het betreffende product, kan een verkeerde vertaling leiden tot het verlies van rechten. Octrooivertaling vereist veel tijd. Er moet een vertaalproces zijn dat ervoor zorgt dat alle rechten met betrekking tot het product worden gedebiteerd.

Als professionele partner inzake het vertalen van octrooien kunnen wij al uw vertaalwerkzaamheden daarbij ondersteunen. Na het vertaalproces, dat zal worden uitgevoerd door de vertalers die de relevante wetgeving en wettelijke regels beheersen, zal een tekst worden gemaakt die de rechten van het betreffende product impliceert. Daarnaast kunnen wij u een idee bieden door de patentteksten van producten te vertalen, zoals wie het patent op een bestaand product bezit en welke rechten het heeft.

VERTAALBUREAU VAN ANTALYA

Octrooivertaling wordt voorbereid door onze professionele medewerkers. Veel informatie over de rechten op het octrooi, de geldigheid of met wie contact moet worden opgenomen, wordt vertaald zoals in het origineel. Wij hebben hard gewerkt om al het werk zo zorgvuldig uit te voeren zonder ons begrip van objectieve vertaling in gevaar te brengen. Octrooi vertaling

Onze vertalers die ervaring hebben op dit gebied, verlenen diensten omdat het bij de vertaling van octrooien of auteursrechtvertalingen vereist is om juridische kennis te hebben. Onze gevoeligheid voor de juiste vertaling van rechten op producten is duidelijk. Om deze reden werken onze vertalers die ervaring hebben op het gebied van patentvertaling ijverig.

Wij behandelen met respect uw inspanningen en beschermen de producten door te vertalen vanuit de originele teksten. U kunt gedetailleerde informatie krijgen door contact met ons op te nemen voor al uw vragen over de vertaling van octrooien.


Alle vertaalprocessen die door Aspendos Tercüme Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş worden aangeboden, worden namens u door ons uitgevoerd.

De vertaaldienst van onze vertalers, gecertificeerd door een notaris en met de bijbehorende certificaten, is goedgekeurd door vele nationale en internationale instellingen en organisaties.

Terwijl ze actief de oplossingspartner blijft voor honderden instellingen; We hebben een grote gevoeligheid bij de voorbereiding van al ons werk door ons te houden aan de principes van onze missie en onze visie.

Een van onze prioriteiten bij al het vertaalwerk dat door beëdigde vertalers wordt uitgevoerd, is het voltooien van een direct vertaalproces door zich aan de brontekst te houden.

Vertaling van volmacht
Vertaling van een overeenkomst
Vertaling van een wet
Vertaling van een protocol
Vertaling van een vooropname
Vertaling van handelswetgeving
Vertaling van een gegevensbeschermingsovereenkomst
Vertaling van een licentieovereenkomst
Vertaling van een patentovereenkomst
Vertaling van een dealercontract
Vertaling van een franchiseovereenkomst
Vertaling van een distributiepartnerschap
Vertaling van een verkoopcontract
Vertaling van een aandelenkoopcontract
Vertaling van een leaseovereenkomst
Vertaling van een rechterlijke beslissing
Vertaling van een verbintenis
Vertaling van een toestemmingsverklaring
Vertaling van een testament
Vertaling van een echtscheidingsbesluit
Vertaling van een transcript
Vertaling van een ondertekenende circulaire
Vertaling van de beslissing van het hof
Vertaling van een circulaire
Vertaling van een kredietnota
Vertaling van een strafblad
Vertaling van een garantieverklaring
Vertaling van een aankondigingsbrief
Vertaling van EU-wetgeving
Vertaling van een universitaire inschrijving
Vertaling van een uitleg
Vertaling van procesdocumenten
Vertaling van een uittreksel uit het kadaster
Vertaling van een verblijfsvergunning
Vertaling van een paspoort
Vertaling van buitenlandse wetten
Vertaling van een huwelijksakte
Vertaling van een geboorteakte
Vertaling van een bewijs van celibaat
Vertaling van een overlijdensakte
Vertaling van een factuur
Vertaling van een balans
Vertaling van een transcript
Vertaling van een financieel verslag
Vertaling van een balans
Vertaling van een verzekeringspolis
Vertaling van een leningsovereenkomst
Vertaling van een expertrapport
Vertaling van technische gegevens
Vertaling van een visum
Vertaling van een aanbestedingsdocument
Vertaling van een technisch rapport
Vertaling van een vertaling van een verkooprapport
Vertaling van een kasstroomoverzicht
Vertaling van het delen van informatie

Rapport over onderzoeksontwikkeling
Vertaling van een testrapport
Vertaling van een vrachtbrief
Vertaling van een activiteitenverslag
Vertaling van een registratiebevestiging
Vertaling van een technische procedure
Vertaling van een bankafschrift
Vertaling van een marktstudie
Vertaling van een jaarverslag
Vertaling van een activiteitenverslag
Vertaling van een haalbaarheidsrapport
Vertaling van een financieel verslag
Vertaling van een taxatie van onroerend goed
Vertaling van geschatte kosten
Vertaling van een financiële site
Vertaling van een presentatie van de financiële situatie
Vertaling van economische gegevens
Vertaling van een sponsorovereenkomst
Vertaling van financieel nieuws
Vertaling van een loonstrookje
Vertaling van SSK-serviceaangiften
Vertaling van een investeringsklachtcertificaat
Vertaling van een loonstrookje
Vertaling van een Erasmus-acceptatiecertificaat
Hypotheekcontract
Aanbestedingsdocument
Vertaling van een diploma
Octrooivertaling
Vertaling van een technische specificatie
Vertaling van een licentie
Vertaling van een gebruikershandleiding
Vertaling van een administratieve specificatie
Vertaling van een technische analyse
Vertaling van een analysecertificaat
Vertaling van een garantiecertificaat
Vertaling van een CB-certificaat
Vertaling van een ISO-certificaat
Vertaling van een kwaliteitscertificaat
Vertaling van een technisch rapport
Vertaling van een TÜV-certificaat
Vertaling van een registratiecertificaat
Vertaling van een fabrikantcertificaat
Vertaling van een bekwaamheidscertificaat
Vertaling van technische voorschriften
Vertaling van een kwaliteitsmanagementsysteem
Vertaling van een capaciteitsrapport
Industrieel certificaat
Werkmachine registratiecertificaat
TSE-certificaat
Vertaling van een officieel tijdschrift
Vertaling van een registeruittreksel
Vertaling van een technisch document
Vertaling van een bewegend document Vertaling van een gezondheidsrapport

Vertaling van een installatiehandleiding
Vertaling van een technische handleiding
Vertaling van een certificaat inzake goederenverkeer
Vertaling van een tabel met inkomensuitgaven
Vertaling van een ATA-certificaat
Vertaling van een A.TR-certificaat inzake goederenverkeer
Vertaling van een EUR-MED-certificaat inzake goederenverkeer
Vertaling van een eerdere acceptatieverklaring
Vertaling van een definitieve acceptatieverklaring
Vertaling van een bedrijfscertificaat
Vertaling van ethische regels
Vertaling van werkprincipes
Vertaling van een arbeidsovereenkomst
Vertaling van uitzonderingsverklaringen
Vertaling van een productielicentie
Vertaling van een servicekwalificatie
Vertaling van een strategiedocument
Vertaling van een actieplan
Vertaling van vergadernotities
Vertaling van een beslissing van de raad van bestuur
Vertaling van een fiscale balans
Vertaling van een activiteitencertificaat
Vertaling van een handelsregisterbestand
Vertaling van een oprichtingscontract
Vertaling van bedrijfsstatuten
Vertaling van een IK-rapport
Vertaling van een beslissing van de algemene vergadering
Vertaling van een applicatie
Vertaling van commerciële correspondentie
Vertaling van douaneaangiften
Vertaling van een certificaat van oorsprong
Vertaling van een garantieverklaring
Vertaling van een bedrijfspresentatie
Representatief certificaat
Eigendom verandert
Vertaling van een economisch rapport
Vertaling van een financiële analyse
Vertaling van economisch nieuws
Vertaling van een economische analyse
Vertaling van een jaarverslag
Vertaling van een persadvertentie
Vertaling van bedrijfsnieuws
Vertaling van een registratiecertificaat
Vertaling van een ontwerp-wijziging
Vertaling van een prijsindex
Vertaling van een formule A
Vertaling van een formule B.
Vertaling van een inschrijvingsbewijs
Vertaling van een kameropname
Vertaling van a

Schrijf u in voor ons E-Bülten-systeem

Door op de knop Registreren te klikken, gaat u akkoord met het ontvangen van de aankondiging, nieuws, promotie, campagne, enz. via e-mail!