VERTALEN TIJDENS HET HUWELIJKSCEREMONIE

Vertalen tijdens het huwelijksceremonie

Vertalen tijdens het huwelijksceremonie

Op dit speciale moment waarop mensen hun leven verenigen, is het van cruciaal belang dat alles zonder problemen verloopt. Echter in ons land worden huwelijksceremonies alleen in het Turks uitgevoerd, waardoor het extra belangrijk is dat de vertaling van het huwelijksceremonie foutloos plaatsvindt. Om ervoor te zorgen dat de partijen elkaar begrijpen, dient de communicatie tussen de huwelijksambtenaar en het echtpaar over en weer te worden vertaald.

Onze huwelijksvertaaldienst omvat niet alleen het vertalen tijdens de ceremonie, maar wij leveren ook diensten met betrekking tot de voorbereiding van het huwelijk, waarbij men kan denken aan informatie met betrekking tot de vereiste documenten voor het voltrekken van een huwelijk. Immers sommige documenten moeten ook worden bekrachtigd door de relevante instellingen en organisaties in eigen land. Bekrachtiging zorgt voor de rechtsgeldigheid van documenten. Met andere woorden, wij informeren u over de handelingen die in het buitenland moeten worden uitgevoerd.

WIJ VERTALEN UW GELUK

Er zijn verschillende documenten die een buitenlander in zijn eigen land moet opvragen. Om een paar voorbeelden te geven; indien een van de partijen niet beschikt over een paspoort, kan de procedure niet worden voortgezet. Aangezien de informatie vermeld in het paspoort wordt beschouwd als broninformatie, mogen er geen fouten of tekortkomingen zijn.

Verder dient een buitenlander ook vanuit zijn eigen land een ongehuwdheidsverklaring te overleggen. Het is vereist dat dit document beëdigd word vertaald een vervolgens notarieel wordt bekrachtigd Wel is het van belang dat de ongehuwdheidsverklaring moet worden voorzien van een Apostille Stempel in het land van herkomst. Anderszins moet u deze handelingen binnen de grenzen van ons land uitvoeren.

Het laatste deel van het huwelijksvertaalproces is het moment van de huwelijksceremonie. Hierbij wordt alles wat de huwelijksambtenaar tot uitdrukking brengt, overgedragen aan de buitenlander. De antwoorden op de vragen van de huwelijksambtenaar, worden vanuit de desbetreffende taal naar het Turks vertaald en overgedragen aan de huwelijksambtenaar. Vertalen tijdens het huwelijksceremonie

Onze huwelijksvertalingsservice bevat naast alleen het vertalen tussen de twee talen aan de huwelijkstafel, ook het gedetailleerd informeren over hoe het hele proces moet worden beheerd. Uiteindelijk heeft onze dienst haar doel bereikt door het prikken van een huwelijksdatum nadat alle uitvoeringsprocedures zijn afgerond en het uitvoeren van onze huwelijksvertaaldienst op het moment van de huwelijksvoltrekking. Om tegenslagen op de weg naar het geluk te voorkomen, dient de huwelijksvertaling worden overgelaten aan professionals.

GEMEENTEN IN ANTALYA VOOR UW HUWELIJKSFORMALITEITEN

Antalya Büyükşehir Belediyesi

Akseki Belediyesi

Aksu Belediyesi

Alanya Belediyesi

Demre Belediyesi

Döşemealtı Belediyesi

Elmalı Belediyesi

Finike Belediyesi

Gazipaşa Belediyesi

Gündoğmuş Belediyesi

İbradı Belediyesi

Kaş Belediyesi

Kemer Belediyesi

Kepez Belediyesi

Konyaaltı Belediyesi

Korkuteli Belediyesi

Kumluca Belediyesi

Manavgat Belediyesi

Muratpaşa Belediyesi

Serik Belediyesi


Alle vertaalprocessen die door Aspendos Tercüme Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş worden aangeboden, worden namens u door ons uitgevoerd.

De vertaaldienst van onze vertalers, gecertificeerd door een notaris en met de bijbehorende certificaten, is goedgekeurd door vele nationale en internationale instellingen en organisaties.

Terwijl ze actief de oplossingspartner blijft voor honderden instellingen; We hebben een grote gevoeligheid bij de voorbereiding van al ons werk door ons te houden aan de principes van onze missie en onze visie.

Een van onze prioriteiten bij al het vertaalwerk dat door beëdigde vertalers wordt uitgevoerd, is het voltooien van een direct vertaalproces door zich aan de brontekst te houden.

Vertaling van volmacht
Vertaling van een overeenkomst
Vertaling van een wet
Vertaling van een protocol
Vertaling van een vooropname
Vertaling van handelswetgeving
Vertaling van een gegevensbeschermingsovereenkomst
Vertaling van een licentieovereenkomst
Vertaling van een patentovereenkomst
Vertaling van een dealercontract
Vertaling van een franchiseovereenkomst
Vertaling van een distributiepartnerschap
Vertaling van een verkoopcontract
Vertaling van een aandelenkoopcontract
Vertaling van een leaseovereenkomst
Vertaling van een rechterlijke beslissing
Vertaling van een verbintenis
Vertaling van een toestemmingsverklaring
Vertaling van een testament
Vertaling van een echtscheidingsbesluit
Vertaling van een transcript
Vertaling van een ondertekenende circulaire
Vertaling van de beslissing van het hof
Vertaling van een circulaire
Vertaling van een kredietnota
Vertaling van een strafblad
Vertaling van een garantieverklaring
Vertaling van een aankondigingsbrief
Vertaling van EU-wetgeving
Vertaling van een universitaire inschrijving
Vertaling van een uitleg
Vertaling van procesdocumenten
Vertaling van een uittreksel uit het kadaster
Vertaling van een verblijfsvergunning
Vertaling van een paspoort
Vertaling van buitenlandse wetten
Vertaling van een huwelijksakte
Vertaling van een geboorteakte
Vertaling van een bewijs van celibaat
Vertaling van een overlijdensakte
Vertaling van een factuur
Vertaling van een balans
Vertaling van een transcript
Vertaling van een financieel verslag
Vertaling van een balans
Vertaling van een verzekeringspolis
Vertaling van een leningsovereenkomst
Vertaling van een expertrapport
Vertaling van technische gegevens
Vertaling van een visum
Vertaling van een aanbestedingsdocument
Vertaling van een technisch rapport
Vertaling van een vertaling van een verkooprapport
Vertaling van een kasstroomoverzicht
Vertaling van het delen van informatie

Rapport over onderzoeksontwikkeling
Vertaling van een testrapport
Vertaling van een vrachtbrief
Vertaling van een activiteitenverslag
Vertaling van een registratiebevestiging
Vertaling van een technische procedure
Vertaling van een bankafschrift
Vertaling van een marktstudie
Vertaling van een jaarverslag
Vertaling van een activiteitenverslag
Vertaling van een haalbaarheidsrapport
Vertaling van een financieel verslag
Vertaling van een taxatie van onroerend goed
Vertaling van geschatte kosten
Vertaling van een financiële site
Vertaling van een presentatie van de financiële situatie
Vertaling van economische gegevens
Vertaling van een sponsorovereenkomst
Vertaling van financieel nieuws
Vertaling van een loonstrookje
Vertaling van SSK-serviceaangiften
Vertaling van een investeringsklachtcertificaat
Vertaling van een loonstrookje
Vertaling van een Erasmus-acceptatiecertificaat
Hypotheekcontract
Aanbestedingsdocument
Vertaling van een diploma
Octrooivertaling
Vertaling van een technische specificatie
Vertaling van een licentie
Vertaling van een gebruikershandleiding
Vertaling van een administratieve specificatie
Vertaling van een technische analyse
Vertaling van een analysecertificaat
Vertaling van een garantiecertificaat
Vertaling van een CB-certificaat
Vertaling van een ISO-certificaat
Vertaling van een kwaliteitscertificaat
Vertaling van een technisch rapport
Vertaling van een TÜV-certificaat
Vertaling van een registratiecertificaat
Vertaling van een fabrikantcertificaat
Vertaling van een bekwaamheidscertificaat
Vertaling van technische voorschriften
Vertaling van een kwaliteitsmanagementsysteem
Vertaling van een capaciteitsrapport
Industrieel certificaat
Werkmachine registratiecertificaat
TSE-certificaat
Vertaling van een officieel tijdschrift
Vertaling van een registeruittreksel
Vertaling van een technisch document
Vertaling van een bewegend document Vertaling van een gezondheidsrapport

Vertaling van een installatiehandleiding
Vertaling van een technische handleiding
Vertaling van een certificaat inzake goederenverkeer
Vertaling van een tabel met inkomensuitgaven
Vertaling van een ATA-certificaat
Vertaling van een A.TR-certificaat inzake goederenverkeer
Vertaling van een EUR-MED-certificaat inzake goederenverkeer
Vertaling van een eerdere acceptatieverklaring
Vertaling van een definitieve acceptatieverklaring
Vertaling van een bedrijfscertificaat
Vertaling van ethische regels
Vertaling van werkprincipes
Vertaling van een arbeidsovereenkomst
Vertaling van uitzonderingsverklaringen
Vertaling van een productielicentie
Vertaling van een servicekwalificatie
Vertaling van een strategiedocument
Vertaling van een actieplan
Vertaling van vergadernotities
Vertaling van een beslissing van de raad van bestuur
Vertaling van een fiscale balans
Vertaling van een activiteitencertificaat
Vertaling van een handelsregisterbestand
Vertaling van een oprichtingscontract
Vertaling van bedrijfsstatuten
Vertaling van een IK-rapport
Vertaling van een beslissing van de algemene vergadering
Vertaling van een applicatie
Vertaling van commerciële correspondentie
Vertaling van douaneaangiften
Vertaling van een certificaat van oorsprong
Vertaling van een garantieverklaring
Vertaling van een bedrijfspresentatie
Representatief certificaat
Eigendom verandert
Vertaling van een economisch rapport
Vertaling van een financiële analyse
Vertaling van economisch nieuws
Vertaling van een economische analyse
Vertaling van een jaarverslag
Vertaling van een persadvertentie
Vertaling van bedrijfsnieuws
Vertaling van een registratiecertificaat
Vertaling van een ontwerp-wijziging
Vertaling van een prijsindex
Vertaling van een formule A
Vertaling van een formule B.
Vertaling van een inschrijvingsbewijs
Vertaling van een kameropname
Vertaling van a

Schrijf u in voor ons E-Bülten-systeem

Door op de knop Registreren te klikken, gaat u akkoord met het ontvangen van de aankondiging, nieuws, promotie, campagne, enz. via e-mail!