VAAK GESTELDE VRAGEN

Wat is een notariële (gecertificeerde) vertaling?

Vertalingen door beëdigde vertalers worden notarisbeëdigde vertalingen genoemd. Deze vorm van vertaling wordt gebruikt voor officiële documenten Om vertalers een beëdigd vertaler in hun talencombinatie te laten worden, moeten ze een eedcertificaat ondertekenen voor een notaris (samen met documenten waaruit blijkt dat ze de taal spreken/beheersen).

Wat is een Apostille ?

Apostille is een type goedkeuring gegeven door districtsgouverneurschappen / gouverneurschappen die de authenticiteit van de documenten volgens transnationale normen certificeren. Het concept van apostille is op 6 oktober 1961 in werking getreden bij het Verdrag van Den Haag en is alleen van toepassing op de lidstaten van de Haagse Conferentie.

Wat is simultaanvertaling?

Bij simultaanvertaling vertaalt de tolk het bericht in de doeltaal zo snel als hij of zij het uit de brontaal kan formuleren, terwijl de spreker in de brontaal continu spreekt. In de ideale setting voor mondelinge taal zit de tolk in een geluiddichte cabine en spreekt in een microfoon, terwijl hij de brontaalspreker duidelijk via oortelefoons ziet en hoort. Op deze manier kan de spraak van een spreker tegelijkertijd in meerdere talen worden vertaald door meer dan één vertaler. Simultaanvertaling heeft de voorkeur voor grootschalige en vooral meertalige vergaderingen.

Wat is opeenvolgende interpretatie?

In opeenvolgende interpretatie spreekt de tolk nadat de spreker in de brontaal is uitgesproken. De spraak is verdeeld in segmenten en de tolk zit of staat naast de spreker in de brontaal, luisterend en notities maken terwijl de spreker het bericht doorloopt. Er wordt geen technische uitrusting gebruikt bij opeenvolgende interpretatie. Opeenvolgende interpretatie is een methode die in het algemeen wordt gebruikt als de vergadering te kort, technisch, vertrouwelijk of officieel is.

Wat is kruisvertaling?

Kruisvertaling is de service van het vertalen van een document in een andere taal dan het Turks naar een andere taal dan het Turks. Bijvoorbeeld de vertaling van een document in het Engels naar het Russisch.

Wat is de ontcijferingsservice?

De ontcijferingsdienst verwijst naar het ontcijferen van alle audio-opnamen van organisaties, zoals seminars, conferenties en gesprekken opgenomen in tapes of andere gegevensopslageenheden, in een schriftelijk document.

Wat is proefleesservice?

De proefleesservice verwijst naar het werk van het aanbrengen van de nodige correcties op een eerder vertaald document en het beschikbaar stellen voor gebruik. We raden aan belangrijke teksten of ontcijferde audio- / video-opnamen te nalezen.

Hoe wordt de prijs van vertaalbestanden vastgesteld?

Er zijn veel factoren betrokken bij de prijsstelling. De prijs wordt bepaald op basis van het onderwerp, het aantal tekens, de woorden van de tekst of per pagina.

Hoe bepaalt u de levertijden van vertaalbestanden?

De levertijden van vertaalbestanden worden bepaald op basis van factoren, zoals grootte, inhoud, onderwerp van tekst, gebruik van speciale terminologie. Wij geven u de meest geschikte tijden om te voorkomen dat de tekst zijn betekenis verliest, om de boodschap die hij voornemens is op de beste en foutloze manier aan de andere kant over te brengen.

Hoe kunnen we onze bestanden naar u verzenden?

U kunt ons uw bestanden elektronisch via e-mail sturen. U kunt ons uw gedrukte teksten of media met gegevens op CD / DVD per post of koerier sturen. Bij voorkeur kunt u ook een specifiek FTP-account voor uw organisatie openen en uw bestanden naar uw persoonlijke map kopiëren.

Hoe stuurt u ons de vertaalde bestanden?

Afhankelijk van uw verzoek, kunnen wij uw vertaalde bestanden als print-uit, elektronisch of gecertificeerd aan u leveren.

Worden de vertaalde bestanden opgeslagen jullie archief?

Uw vertaalde bestanden worden opgeslagen in ons archief voor een periode van vijf (5) jaar, hetgeen is afhankelijk van of wij een vertrouwelijkheidsovereenkomst met u hebben of door is verzocht, indien gewenst kan kosteloos eeen kopie worden teruggestuurd.

Hoe kunnen wij betalingen doen?

Zodra de factuur voor het vertaalde bestand is uitgegeven en afgeleverd, kunt u uw betalingen via bankoverschrijving op een van onze bankrekeningen die op de factuur zijn vermeld.

Bieden jullie testvertalingen aan, indien gevraagd?

Wij bieden een gratis testvertalingsservice voor onze klanten die nog niet eerder met ons bedrijf hebben gewerkt en die zeker willen zijn van de kwaliteit van de service die we bieden. Vertaalverzoeken voor testvertalingen van meer dan 1.000 tekens worden in rekening gebracht conform de eenheidsprijzen van de relevante taal.

Is er een geautomatiseerd vertaalprogramma dat u tijdens het vertaalproces gebruikt?

Alle vertalingen worden gemaakt op mens gebaseerde vertalingen door professionele vertalers. Aangezien een op deze manier uitgevoerd vertaalwerk geschikt is voor de inhoud en het thema van uw document, worden efficiëntere resultaten bereikt dan een geautomatiseerde vertaalsystemen.

Biedt u een vertrouwelijkheidsverklaring?

Alle vertaaldiensten die aan u worden geleverd, worden beschermd door onze vertrouwelijkheidsverplichting en worden niet gedeeld met derden. Indien gewenst, kunnen wij een vertrouwelijkheidsovereenkomst of een algemeen contract met uw organisatie ondertekenen.

In welk formaat moet ik mijn document verzenden?

Wij accepteren uw document als hardcopy, zoals boeken, boekjes, brochures. Bovendien kunt u uw documenten per e-mail verzenden in formaten zoals Microsoft Office-programmabestanden, Trados, Adobe, Photoshop, Corel-bestanden (doc., Xls., Rtf., Ppt., Pps., Txt., Pdf. , psd., cdr., etc.).

Worden de vertalingen proefgelezen?

We hebben een toegewijd team voor proeflezen en kwaliteitscontrole. Dit team van ervaren experts controleert elk document zorgvuldig voordat het bij u wordt afgeleverd.

Wat als ik niet tevreden ben met uw vertaling?

Hier zijn wij het meest bang voor. Wij leveren onze vertalingen pas aan onze klant nadat wij ervan overtuigd zijn dat onze vertalingen correct zijn. Laat het ons weten als u denkt dat er een fout in de vertaling is. De vertaling wordt opnieuw gecontroleerd totdat onze klant tevreden is met het resultaat. Wij willen hier echter benadrukken dat wij alleen vertalen en geen extra betekenis kunnen toevoegen aan een tekst. Het is ook mogelijk om de vertaling te laten controleren in het land van de doeltaal conform de instructies van onze klanten.


Alle vertaalprocessen die door Aspendos Tercüme Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş worden aangeboden, worden namens u door ons uitgevoerd.

De vertaaldienst van onze vertalers, gecertificeerd door een notaris en met de bijbehorende certificaten, is goedgekeurd door vele nationale en internationale instellingen en organisaties.

Terwijl ze actief de oplossingspartner blijft voor honderden instellingen; We hebben een grote gevoeligheid bij de voorbereiding van al ons werk door ons te houden aan de principes van onze missie en onze visie.

Een van onze prioriteiten bij al het vertaalwerk dat door beëdigde vertalers wordt uitgevoerd, is het voltooien van een direct vertaalproces door zich aan de brontekst te houden.

Vertaling van volmacht
Vertaling van een overeenkomst
Vertaling van een wet
Vertaling van een protocol
Vertaling van een vooropname
Vertaling van handelswetgeving
Vertaling van een gegevensbeschermingsovereenkomst
Vertaling van een licentieovereenkomst
Vertaling van een patentovereenkomst
Vertaling van een dealercontract
Vertaling van een franchiseovereenkomst
Vertaling van een distributiepartnerschap
Vertaling van een verkoopcontract
Vertaling van een aandelenkoopcontract
Vertaling van een leaseovereenkomst
Vertaling van een rechterlijke beslissing
Vertaling van een verbintenis
Vertaling van een toestemmingsverklaring
Vertaling van een testament
Vertaling van een echtscheidingsbesluit
Vertaling van een transcript
Vertaling van een ondertekenende circulaire
Vertaling van de beslissing van het hof
Vertaling van een circulaire
Vertaling van een kredietnota
Vertaling van een strafblad
Vertaling van een garantieverklaring
Vertaling van een aankondigingsbrief
Vertaling van EU-wetgeving
Vertaling van een universitaire inschrijving
Vertaling van een uitleg
Vertaling van procesdocumenten
Vertaling van een uittreksel uit het kadaster
Vertaling van een verblijfsvergunning
Vertaling van een paspoort
Vertaling van buitenlandse wetten
Vertaling van een huwelijksakte
Vertaling van een geboorteakte
Vertaling van een bewijs van celibaat
Vertaling van een overlijdensakte
Vertaling van een factuur
Vertaling van een balans
Vertaling van een transcript
Vertaling van een financieel verslag
Vertaling van een balans
Vertaling van een verzekeringspolis
Vertaling van een leningsovereenkomst
Vertaling van een expertrapport
Vertaling van technische gegevens
Vertaling van een visum
Vertaling van een aanbestedingsdocument
Vertaling van een technisch rapport
Vertaling van een vertaling van een verkooprapport
Vertaling van een kasstroomoverzicht
Vertaling van het delen van informatie

Rapport over onderzoeksontwikkeling
Vertaling van een testrapport
Vertaling van een vrachtbrief
Vertaling van een activiteitenverslag
Vertaling van een registratiebevestiging
Vertaling van een technische procedure
Vertaling van een bankafschrift
Vertaling van een marktstudie
Vertaling van een jaarverslag
Vertaling van een activiteitenverslag
Vertaling van een haalbaarheidsrapport
Vertaling van een financieel verslag
Vertaling van een taxatie van onroerend goed
Vertaling van geschatte kosten
Vertaling van een financiële site
Vertaling van een presentatie van de financiële situatie
Vertaling van economische gegevens
Vertaling van een sponsorovereenkomst
Vertaling van financieel nieuws
Vertaling van een loonstrookje
Vertaling van SSK-serviceaangiften
Vertaling van een investeringsklachtcertificaat
Vertaling van een loonstrookje
Vertaling van een Erasmus-acceptatiecertificaat
Hypotheekcontract
Aanbestedingsdocument
Vertaling van een diploma
Octrooivertaling
Vertaling van een technische specificatie
Vertaling van een licentie
Vertaling van een gebruikershandleiding
Vertaling van een administratieve specificatie
Vertaling van een technische analyse
Vertaling van een analysecertificaat
Vertaling van een garantiecertificaat
Vertaling van een CB-certificaat
Vertaling van een ISO-certificaat
Vertaling van een kwaliteitscertificaat
Vertaling van een technisch rapport
Vertaling van een TÜV-certificaat
Vertaling van een registratiecertificaat
Vertaling van een fabrikantcertificaat
Vertaling van een bekwaamheidscertificaat
Vertaling van technische voorschriften
Vertaling van een kwaliteitsmanagementsysteem
Vertaling van een capaciteitsrapport
Industrieel certificaat
Werkmachine registratiecertificaat
TSE-certificaat
Vertaling van een officieel tijdschrift
Vertaling van een registeruittreksel
Vertaling van een technisch document
Vertaling van een bewegend document Vertaling van een gezondheidsrapport

Vertaling van een installatiehandleiding
Vertaling van een technische handleiding
Vertaling van een certificaat inzake goederenverkeer
Vertaling van een tabel met inkomensuitgaven
Vertaling van een ATA-certificaat
Vertaling van een A.TR-certificaat inzake goederenverkeer
Vertaling van een EUR-MED-certificaat inzake goederenverkeer
Vertaling van een eerdere acceptatieverklaring
Vertaling van een definitieve acceptatieverklaring
Vertaling van een bedrijfscertificaat
Vertaling van ethische regels
Vertaling van werkprincipes
Vertaling van een arbeidsovereenkomst
Vertaling van uitzonderingsverklaringen
Vertaling van een productielicentie
Vertaling van een servicekwalificatie
Vertaling van een strategiedocument
Vertaling van een actieplan
Vertaling van vergadernotities
Vertaling van een beslissing van de raad van bestuur
Vertaling van een fiscale balans
Vertaling van een activiteitencertificaat
Vertaling van een handelsregisterbestand
Vertaling van een oprichtingscontract
Vertaling van bedrijfsstatuten
Vertaling van een IK-rapport
Vertaling van een beslissing van de algemene vergadering
Vertaling van een applicatie
Vertaling van commerciële correspondentie
Vertaling van douaneaangiften
Vertaling van een certificaat van oorsprong
Vertaling van een garantieverklaring
Vertaling van een bedrijfspresentatie
Representatief certificaat
Eigendom verandert
Vertaling van een economisch rapport
Vertaling van een financiële analyse
Vertaling van economisch nieuws
Vertaling van een economische analyse
Vertaling van een jaarverslag
Vertaling van een persadvertentie
Vertaling van bedrijfsnieuws
Vertaling van een registratiecertificaat
Vertaling van een ontwerp-wijziging
Vertaling van een prijsindex
Vertaling van een formule A
Vertaling van een formule B.
Vertaling van een inschrijvingsbewijs
Vertaling van een kameropname
Vertaling van a

Schrijf u in voor ons E-Bülten-systeem

Door op de knop Registreren te klikken, gaat u akkoord met het ontvangen van de aankondiging, nieuws, promotie, campagne, enz. via e-mail!